terug

EMDR therapie

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een kortdurende, cliëntgerichte behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een:

  • (verkeers)ongeluk
  • aanranding of verkrachting
  • angst voor (tand)arts
  • brand
  • pesterijen

Het kan één keer gebeurd zijn, maar ook vaker. Door deze nare ervaring(en) kun je je anders voelen, omdat je nare gedachten hebt die hiermee samenhangen. Wat er gebeurd is blijft bijvoorbeeld maar als een film steeds terugkomen in je hoofd. Het kan ook zijn dat je je somber voelt, moeilijk kunt slapen, moeite hebt om je te concentreren of juist sneller boos bent. Hier is met EMDR iets aan te doen!  EMDR zorgt er voor dat je rustiger aan een herinnering kunt terugdenken én dat je gevoel en je verstand als het ware weer meer met elkaar in evenwicht komen. Het fijne van EMDR is dat je redelijk snel resultaat bereikt zonder dat je jarenlang over de nare ervaring(en) hoeft te praten.  

Hoe gaat EMDR in z'n werk?

De behandelaar vraagt je om de nare gebeurtenis in grote lijnen te vertellen en dan het verhaal stil te zetten op het plaatje dat je nu nog het naarste vindt. Terwijl jij je concentreert op dat plaatje en wat je daarbij voelt en denkt, vraagt de behandelaar je tegelijkertijd iets heel anders te doen. Het kan zijn dat je de vingers van de behandelaar met je ogen moet volgen of op een koptelefoon naar geluidjes moet luisteren. Tussendoor vraagt de behandelaar steeds wat je merkt. Het kunnen beelden, gedachten of gevoelens zijn. De behandeling gaat door totdat er geen spanning meer opkomt als je aan de ervaring denkt.  

Hoe zit dat?

Dàt EMDR werkt is zeker, hoe het precies werkt weten we nog niet zeker. We denken vooral dat het te maken heeft met hoe ons werkgeheugen werkt. Doordat je werkgeheugen tijdens EMDR verschillende taken tegelijkertijd moet doen (én je concentreren op het nare plaatje en de gevoelens en gedachten die daarbij horen én luisteren naar de tikjes of de vingers van de behandelaar volgen), wordt er voor gezorgd dat er gevoelsmatig meer afstand komt tot de nare ervaring en nemen je klachten vaak af.