terug

Zelf betalen voor diagnostiek en behandeling

Er verandert veel in de jeugdzorg. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. De mogelijkheid bestaat voor u om zelf te betalen voor een behandeling of psychologisch onderzoek als u op zoek bent naar snelle professionele hulp met minder regels en meer privacy.

Tarieven

Particuliere trajecten betaalt u zelf. Een intake kost 125 euro, een behandelsessie 95 euro. Bij diagnostiek zijn de kosten afhankelijk van de uit te voeren testen. Hierover informeren we u tijdens de intake. We maken tijdens de intake ook een schatting van de tijd die we denken nodig te hebben voor het bereiken van uw behandeldoelen.

Waarom zelf betalen?

Zelf betalen betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze. We doen alleen wat u en wij nodig vinden om uw kind verder te helpen.

De voordelen van zelf betalen zijn:

  • U bepaalt zelf of en wanneer u hulp nodig heeft;
  • U heeft geen verwijzing of beschikking nodig;
  • U hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam;
  • Er wordt geen DSM-V classificatie (diagnose) genoteerd wanneer u dat niet wenselijk vindt;
  • Er worden alleen gegevens uitgewisseld met huisartsen, wijkteams en gemeenten over uw inschrijving en behandeling als u dat zelf wilt;
  • U kunt snel terecht omdat we veel minder gegevens hoeven te controleren;
  • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor u;
  • Het maakt niet uit waar u woont of hoe oud u bent;
  • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
  • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.