Toelichting

Selecteer een vestiging van De Geheime Tuin

Gescheiden ouders

Snel aan de beurt

Ouderlijk gezag

Kennismaking

Vergoedingen

No-show

Veelgestelde vragen

 

 

 

Wilt u zich direct online aanmelden bij een van onze vestigingen? Klik dan op de vestiging van uw voorkeur. Of kijk in het schema hieronder voor meer uitleg.

Indien u wilt dat uw gemeente de behandeling vergoedt, vraag uw huisarts dan om een verwijzing of uw gemeente om een beschikking. Dit document kunt uw beveiligd naar ons sturen via de blauwe knop op de contactpagina. Veel huisartsen kunnen het ook rechtstreeks digitaal naar ons verzenden. Dan hoeft u niets te doen.

We plannen een kennismakingsgesprek in zodra we de verwijsbrief of beschikking ontvangen hebben.

Twee opties voor het aanmelden

Links staan de stappen die u volgt wanneer uw gemeente de kosten vergoedt. Rechts staan de stappen die u volgt wanneer u zelf voor de behandeling wilt betalen.

Onder het schema vindt u per stap een toelichting.

 

U maakt zich zorgen over uw kind(eren)

stap 1

als uw gemeente
de kosten vergoedt

als u zelf wilt betalen

1. Uw huisarts verwijst u naar ons of u meldt zich bij het wijkteam

stap 1

2. U meldt zich aan bij De Geheime Tuin

stap 2

3. De Geheime Tuin vraagt een bewijs van vergoeding aan bij uw gemeente

stap 3

4. De Geheime Tuin plant een kennismaking met ouders (en kind)

stap 4

5. Uw behandelaar opent een behandeltraject

stap 4


6. De behandeling vindt plaats

stap 4

7. Uw gemeente ontvangt een factuur voor uw behandeling

stap 4

1. U meldt zich aan bij De Geheime Tuin

stap 1

2. De Geheime Tuin belt u (kosteloos) voor overleg

stap 2

3. De Geheime Tuin plant een kennismaking

stap 3


4. De behandeling vindt plaats

stap 4

5. U ontvangt een factuur voor uw behandeling

stap 3

 

Toelichting

Als uw gemeente de kosten vergoedt (de stappen links in het schema)

1. Uw huisarts verwijst u naar ons of u meldt zich bij het wijkteam
Zowel (huis)artsen als gemeenten mogen clienten verwijzen. Zonder verwijzing of toegangsbeschikking, komt een behandeling niet in aanmerking voor een vergoeding door uw gemeente.
2. U meldt zich aan bij De Geheime Tuin
U meldt zich aan via de website. U vult een aantal gegevens in die nodig zijn om uw aanmelding administratief te kunnen verwerken en u licht kort uw vraag toe. In reactie op uw aanmelding ontvangt u van De Geheime Tuin een verzoek om een toestemmingsverklaring te tekenen, een korte vragenlijst in te vullen en de verwijzing mee te nemen naar het eerste gesprek.
3. De Geheime Tuin vraagt een bewijs van vergoeding aan bij uw gemeente.
De gemeente vergoedt uw behandeling. De Geheime Tuin heeft daarom de plicht de gemeente te informeren over uw aanmelding. Per gemeente kunnen verschillende gegevens worden gevraagd, maar er zal nooit inhoudelijke informatie worden uitgewisseld, tenzij u (en uw kind(eren)) hiervoor zelf toestemming geeft (geven).
4. De Geheime Tuin plant een kennismakingsgesprek met ouders (en kind)
De Geheime Tuin neemt telefonisch contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Ook wordt afgesproken wie er meekomen naar het eerste gesprek.
5. De Geheime Tuin opent een behandeltraject.
Tijdens de kennismaking schat uw behandelaar in hoe complex uw vraag is en hoeveel tijd er nodig zal zijn om de behandeldoelen te behalen.
6. De behandeling vindt plaats
De meeste behandeling duren 10 tot 20 gesprekken, maar het hangt van uw hulpvraag en de behandeldoelen af hoeveel gesprekken uiteindelijk voldoende zijn.
7. Uw gemeente ontvangt een factuur voor uw behandeling
De Geheime Tuin declareert bij uw gemeente en ontvangt de afgesproken vergoeding voor uw behandeling. Bij de ene gemeente is dat maandelijks, bij de andere pas na afloop van het traject. U hoeft niets voor te schieten en er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Na het afsluiten van de behandeling wordt het dossier administratief gesloten.

Als u zelf wilt betalen (de stappen rechts in het schema)

1. U meldt zich aan bij De Geheime Tuin
U meldt zich aan op de website. U vult het formulier in en geeft een korte toelichting op uw vraag. Wanneer u zelf betaalt voor een behandeling, heeft De Geheime Tuin geen identiteitsbewijs en BSN-nummer nodig om uw kind te kunnen inschrijven. Wel is er een getekende toestemmingsverklaring nodig om een behandeling te kunnen starten.
2. De Geheime Tuin belt u (kosteloos) voor overleg
Een behandelaar belt u om een afspraak te maken en eventuele aanvullende informatie te vragen.
3. De Geheime Tuin plant direct een gesprek ter kennismaking
De eerste afspraak duurt meestal een uur, maar in overleg zijn er andere mogelijkheden. De Geheime Tuin bespreekt met u van tevoren wie er meekomen naar het eerste gesprek, dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van de gezinssituatie.
4. De behandeling vindt plaats
Een behandeling duurt meestal 10 tot 20 sessies, maar het hangt van uw hulpvraag en de behandeldoelen af hoeveel gesprekken uiteindelijk voldoende zijn. De frequentie en duur van de gesprekken worden in overleg met u vastgesteld.
5. U ontvangt een factuur voor uw behandeling
Maandelijks ontvangt u achteraf een factuur per email. U betaalt per behandelsessie € 90,-. Het kennismakingsgesprek kost € 120,-. Voor een telefonisch behandelinhoudelijk overleg rekenen we € 22,50 per kwartier.

Gescheiden ouders

Wanneer een aanmelding binnenkomt bij De Geheime Tuin, informeren wij beide gezagdragende ouders daarover per mail. We gaan er vanuit dat u zelf de andere ouder informeert over uw zorgen en de aanmelding van uw kind(eren). De Geheime Tuin neemt contact op met beide gezagdragende ouders om een gezamenlijke afspraak te maken voor een eerste gesprek. Wij verwachten dat ouders onderling communiceren over de voorgestelde datum. Eventuele facturen voor particuliere behandeling of no-show(s) worden niet gesplitst. U kunt desgewenst onderling bedragen met elkaar verrekenen.

Snel aan de beurt

Bij De Geheime Tuin bent u meestal snel aan de beurt. Hier vindt u de actuele wachttijd per vestiging.

Ouderlijk gezag

Wij hebben toestemming nodig van beide ouders met ouderlijk gezag voor het plannen van een eerste gesprek. Daarom ontvangt u voorafgaand aan het eerste gesprek een toestemmingsverklaring. Hierop zetten de ouders met ouderlijk gezag beiden hun handtekening. Wij zijn wettelijk verplicht om deze toestemming te regelen.

 

Kennismaking

Het eerste gesprek duurt een uur. Zonodig spreken we van tevoren met u af welke gezinsleden er meekomen. Dit gesprek heeft het karakter van een kennismaking. We bespreken uw wensen en de situatie in uw gezin. De behandelaar maakt een inschatting of er sprake is van klachten die voor vergoeding door uw gemeente in aanmerking komen.

Uw behandelaar maakt een voorstel voor een behandelovereenkomst die zij per mail aan u toestuurt. Ook de algemene voorwaarden zijn daar bijgevoegd. In een volgend gesprek bespreekt u dit voorstel met uw behandelaar en beide gezagdragende ouders tekenen voor akkoord. Vervolgafspraken duren meestal 45 minuten.

Vergoedingen

De kosten voor diagnostiek en behandeling van kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed door uw gemeente. Een aantal gemeenten stelt hieraan wel voorwaarden.

Als een jongere bij ons in behandeling is, beŽindigen we de behandeling uiterlijk op de dag dat hij of zij 18 jaar wordt. De gemeente vergoedt vanaf dat moment de behandeling niet meer. Een eventuele vervolgbehandeling kan wel plaatsvinden als deze door de cliŽnt of de ouders wordt betaald. Onze facturen kunnen niet worden ingediend bij de zorgverzekeraars.

No Show

Een no-show is een afspraak die niet op tijd is afgezegd. Afspraken moeten op werkdagen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Een afspraak op maandag belt u dus op vrijdag af omdat wij in het weekend geen andere afspraken kunnen inplannen.

De gemeenten vergoeden no-shows niet. Wij zijn daarom genoodzaakt de kosten bij cliënten zelf in rekening te brengen. U krijgt dan een factuur van € 90,-.

Veelgestelde vragen

Lees meer bij de veelgestelde vragen.