Behandelvisie

De Geheime Tuin werkt oplossingsgericht en systeemtherapeutisch. Dit houdt in dat wij luisteren naar en vragen stellen over wat een gezin graag anders wil, waar ouders en kinderen goed in zijn en waarin zij geloven. Behandelaren in De Geheime Tuin prikkelen cliënten op verrassende manieren om te onderzoeken wat werkt in lastige situaties en hoe zij denken dat verandering haalbaar zal zijn.

Oplossingsgericht werken leidt tot een creatief perspectief op de gewenste toekomst en verrassende ideeën voor de route daar naartoe. Onderzoeksresultaten laten positieve effecten zien van deze behandelvorm op een breed scala van klachten, zowel eenvoudige als relatief complexe klachten. Wij denken dan ook niet in termen van lichte of zware problematiek. Wij geloven dat behandelingen resultaat opleveren wanneer een gezin een goede werkrelatie ervaart met een behandelaar en zij vanuit vertrouwen en verbondenheid samen kunnen werken aan oplossingen.

Oplossingen moeten passen bij een gezin en bij hoe een gezin over veranderen denkt. Wij weten niet per definitie beter dan onze cliënten wat goed is voor kinderen en jongeren. Ieder kind is immers uniek en er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Wij vertellen ouders en kinderen daarom niet wat ze anders moeten doen, simpelweg omdat adviezen veel beter werken wanneer je ze zelf hebt bedacht.

Behandelaanbod

Standaardoplossingen hebben we niet. De basis van elke behandeling is de eigen motivatie van kinderen, jongeren en ouders om een oplossing te vinden die voor hen werkt. Bij De Geheime Tuin werken we oplossingsgericht en systeemtherapeutisch. Dat wil zeggen dat we veel aandacht besteden aan de gewenste toekomst waarin gezinnen geloven en dat we in de weg daar naartoe zoveel mogelijk samenwerken met de mensen die dicht bij het kind staan. In de manier waarop gezinnen functioneren in relatie tot elkaar en hun omgeving, liggen vaak sleutels naar oplossingen verborgen. We werken met cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie, systeemtherapie en e-health. Per vestiging kunnen de specialisaties verschillen.

Ook bieden we behandeling aan in groepsverband. Het aanbod is wisselend en op geleide van behoefte. De actuele planning is te vinden op de groepspagina.

Behandelovereenkomst

Na het kennismakingsgesprek schrijft uw behandelaar een behandelovereenkomst. Hierin staan de (beschrijvende) diagnose, de doelen van de behandeling en de werkwijze beschreven. In het tweede gesprek worden zonodig aanpassingen gemaakt en handtekeningen gezet. De behandeling kan starten als beide gezagdragende ouders en of uw kind akkoord gaan. De behandeling wordt afgesloten wanneer er voldoende vooruitgang is geboekt. Tijdens het laatste gesprek bespreekt uw behandelaar met u de afsluitbrief, met daarin informatie over het verloop en het resultaat van de behandeling. Deze brief sturen we met uw toestemming naar de verwijzer. Uiteraard krijgt u desgewenst zelf ook een exemplaar toegestuurd.