Behandelovereenkomst

Na het kennismakingsgesprek schrijft uw behandelaar een behandelovereenkomst. Hierin staan de (beschrijvende) diagnose, de doelen van de behandeling en de werkwijze beschreven. In het tweede gesprek worden zonodig aanpassingen gemaakt en handtekeningen gezet. De behandeling kan starten als beide gezagdragende ouders en of uw kind akkoord gaan. De behandeling wordt afgesloten wanneer er voldoende vooruitgang is geboekt. Tijdens het laatste gesprek bespreekt uw behandelaar met u de afsluitbrief, met daarin informatie over het verloop en het resultaat van de behandeling. Deze brief sturen we met uw toestemming naar de verwijzer. Uiteraard krijgt u desgewenst zelf ook een exemplaar toegestuurd.

16juni01.jpg
almere6.jpg

Psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders

U maakt zich zorgen over uw kind. Over gedrag, gevoelens of gedachten die de ontwikkeling mogelijk belemmeren. De oorzaak daarvan kan in het kind zelf zitten, maar ook in het gezin of in dingen die het kind meemaakt. De Geheime Tuin begeleidt uw gezin op de weg naar oplossingen met gesprekken, online hulp en psychologisch onderzoek. Onze vestigingen zijn kleinschalig en we werken snel en persoonlijk, in sfeervol ingerichte ruimtes. We behandelen kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar individueel, in gezinsverband en in groepen.