Behandelvisie

De Geheime Tuin werkt oplossingsgericht en systeemtherapeutisch. Dit houdt in dat wij luisteren naar en vragen stellen over wat een gezin graag anders wil, waar ouders en kinderen goed in zijn en waarin zij geloven. Behandelaren in De Geheime Tuin prikkelen cliënten op verrassende manieren om te onderzoeken wat werkt in lastige situaties en hoe zij denken dat verandering haalbaar zal zijn.

Oplossingsgericht werken leidt tot een creatief perspectief op de gewenste toekomst en verrassende ideeën voor de route daar naartoe. Onderzoeksresultaten laten positieve effecten zien van deze behandelvorm op een breed scala van klachten, zowel eenvoudige als relatief complexe klachten. Wij denken dan ook niet in termen van lichte of zware problematiek. Wij geloven dat behandelingen resultaat opleveren wanneer een gezin een goede werkrelatie ervaart met een behandelaar en zij vanuit vertrouwen en verbondenheid samen kunnen werken aan oplossingen.

Oplossingen moeten passen bij een gezin en bij hoe een gezin over veranderen denkt. Wij weten niet per definitie beter dan onze cliënten wat goed is voor kinderen en jongeren. Ieder kind is immers uniek en er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Wij vertellen ouders en kinderen daarom niet wat ze anders moeten doen, simpelweg omdat adviezen veel beter werken wanneer je ze zelf hebt bedacht.