Hoe meet je kwaliteit?

Pong

Bij gebruiksvoorwerpen is het makkelijk om de kwaliteit te beoordelen. Blijft het heel? Ook na langdurig gebruik? Blijft de kleur een beetje mooi? Komen er geen gaten in? Doet het wat het moet doen? Spullen kun je onderwerpen aan een test. Er zijn zelfs machines voor ontworpen. Zoals dat intrigerende kastje bij de Ikea, waarin de Pong stoel dag na dag en week na week wordt onderworpen aan geduw en getrek. Ook tenten kunnen in gesimuleerde hagel, wind en regen laten zien waar ze tegen bestand zijn. Is het product geslaagd voor de test, dan krijgt het een kwaliteitscertificaat.

 

Opvoeding

Maar bij zoiets als opvoeding? Waar meet je dan de kwaliteit aan af? Aan het gedrag van je kinderen buitenshuis? Of ze met mes en vork kunnen eten? Of ze met geld kunnen omgaan en aardig zijn voor anderen? Of wordt het pas later echt zichtbaar en meet je de kwaliteit van je opvoeding door te kijken naar hoe je zoon of dochter functioneert als volwassene? Die kwaliteit is niet zo makkelijk te meten. Er spelen zoveel andere factoren een rol.

We zien bij De Geheime Tuin ouders die hun stinkende best doen, duidelijk zijn naar hun kinderen, prima eisen stellen en die toch kinderen hebben die uit de bocht vliegen. Is hun manier van opvoeden dan van mindere kwaliteit? Nee. Temperament speelt mee, karakter, een veilig gevoel op school, leuke vriendjes, kwetsbaarheid voor bepaalde psychiatrische problematiek en nog veel meer. Het wordt dus ingewikkelder wanneer de kwaliteit niet te toetsen is aan voor de hand liggende criteria, zoals dat wel kan bij een tent of een stoel.

Kwaliteit van zorg

Dat geldt ook voor het meten van de kwaliteit van zorg. Een hot item momenteel. Want de mensen met de portemonnee willen wel zeker weten dat ze met hun beperkte budget de beste zorg inkopen. Terecht. Maar als de criteria waarmee moet worden getoetst niet voor de hand liggen, ontstaat er ruimte voor discussie. De n vindt de snelheid of de duur van de behandeling het belangrijkst. De ander kijkt liever naar terugvalpercentages. Weer iemand anders kijkt naar het opleidingsniveau van het personeel. En of de juiste protocollen worden gebruikt. En er zijn ook mensen die vooral letten op de boekhouding van een organisatie. Hoe word je het dan ooit eens over n kwaliteitskeurmerk?

 

Psychoanalyse

Vroeger (daar heb je hem weer) mocht je als psychoanalyticus je patinten gerust 5 jaar lang 3x per week zien zonder ook maar n keer te hoeven verantwoorden wat je deed. Zonder tussentijds te evalueren of er al vooruitgang te zien was. De consensus was dat het hielp om over je diepste gevoelens te praten en je dromen samen te analyseren, daar twijfelde niemand aan. Nu is de situatie anders, vragen er veel meer mensen om hulp en gaat er een steeds groter deel van het maatschappelijk geld naar toe. Logisch dat er iets moet worden bedacht om het kaf van het koren te scheiden. Maar het blijft ingewikkeld omdat er veel factoren een rol spelen en er geen test of machine is die objectieve kwaliteitsgegevens genereert. Er moet dan een lijst worden samengesteld waarover consensus bestaat: wanneer aan al deze eisen wordt voldaan, vinden we de kwaliteit van zorg goed.

Audit

Ook bij ons werd de kwaliteit van zorg onlangs gemeten aan de hand van zo'n lange lijst van criteria. We bespraken onze manier van werken, verslaglegging, dossiervoering, hoe we fouten proberen te voorkomen, hoe we elkaar uitdagen om goed te blijven in ons vak, hoe we ervoor zorgen dat mensen zich prettig voelen bij ons en welke keuzes we maken bij het vormgeven van een behandeling. Er werd ook naar de boekhouding gekeken, naar de manier van leidinggeven, hoe de teams zijn georganiseerd, enzovoort, enzoverder.

Het was leuk om ons werkproces, wat we zelf als vanzelfsprekend ervaren, zo onder de loep te leggen. Gelukkig was er ruimte voor gesprek over de vele subjectieve factoren die een rol spelen in de zorg. We voelden ons soms net een Pong stoel in een testkastje: er werd geduwd en getrokken en goed gekeken naar onze veerkracht.

Resultaat: we zijn met vlag en wimpel geslaagd! De zorg die wij leveren is als kwalitatief goed bestempeld. En daar zijn we trots op!

 

Marije Hlscher

 

terug