Team Almere

Team Amersfoort

Team Bussum

Staf & leiding

De teams van De Geheime Tuin

Hieronder stellen de medewerkers zich graag aan u voor en vindt u hun contactgegevens.

Team Almere

 • Josien van
  der Hoek
 • Lisanne
  Knol
 • Emilie
  Ledeboer
 • Milou
  Willems
 • Marije
  Hofman
 • Tifenn
  de Jong
 • Jolein
  Rebel
 • Nienke
  Spijkerboer
Josien van der Hoek Orthopedagoog - Generalist

BIG registratie 39926900031

Voor iedereen is het fijn en prettig om te horen wat er wťl goed gaat. Dat het soms even niet lekker loopt of dat er dingen anders kunnen, weten we vaak wel. Ook het benoemen van je eigen negatieve punten is vaak niet heel moeilijk. Terwijl we juist energie en motivatie krijgen als we horen wat onze positieve punten zijn en wat er goed gaat met onszelf en in onze omgeving. Door deze positieve punten uit te vergroten en te kijken hoe deze punten jou kunnen helpen om de situatie weer wat te verbeteren, zijn we vaak al een hele stap verder.

Ik ben iemand die positief in het leven staat en graag wil kijken naar de lichtpuntjes. Hierbij vind ik het van groot belang om goed te luisteren naar het verhaal van degene die voor me zit. Ik probeer veel vragen te stellen om te achterhalen wat werkt en wat niet. Door vragen te stellen wordt je geactiveerd om zelf goed na te denken. Uiteindelijk ligt de kracht tot verbetering en verandering in iedereen zelf. Ik geloof erin dat iedereen zijn regie over zijn eigen leven heeft en dus ook zelf weer stap voor stap tot verbetering kan komen. Soms heb je daar alleen een steun in de rug voor nodig of iemand die net even een andere kijk heeft.

Met respect en liefde met elkaar omgaan zijn voor mij belangrijke waarden. Ik geloof erin dat mensen altijd iets doen vanuit de goede intentie. Hoop en vertrouwen zijn hierbij belangrijke factoren. Kinderen hebben hun ouders nodig om op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Zij zijn hun voorbeeld en leren van wat ze thuis hebben gezien. Daarom zullen de gesprekken en behandelingen ook vaak met ouders plaatsvinden, omdat iedereen in het gezin even belangrijk is. Ieder heeft zijn eigen bijdrage om uiteindelijk met elkaar tot een positief resultaat te komen!

telefoon: 06 4053 7112

mail naar Josien van der Hoek

Lisanne KnolPsychomotorisch therapeut

Sinds januari 2016 ben ik met veel plezier werkzaam bij De Geheime Tuin. Vanaf het eerste moment was de warme, toegankelijke, daadkrachtige en energieke sfeer voelbaar. Het zijn voor mij de aspecten die De Geheime Tuin uniek en krachtig maken. Binnen De Geheime Tuin vervul ik een dubbelfunctie als aanmeldfunctionaris en Psychomotorisch Therapeut (PMT).

PMT is een bewegings-en lichaamsgerichte therapie, waarbij je doet en praat. De ervaringen die tijdens oefeningen opgedaan worden, zijn aangrijpingspunt om bepaald gedrag te veranderen of om bepaalde gevoelens te leren ervaren, herkennen en hanteren. De cliŽnt kan op ervaringsgerichte wijze oefenen en experimenteren met ander/nieuw gedrag. PMT is passend bij de oplossingsgerichte stijl die De Geheime Tuin bijzonder en doeltreffend maakt.

Na mijn studie PMT aan de CALO te Zwolle ben ik 3 jaar werkzaam geweest als psychomotorisch therapeut bij een GGZ-instelling voor kinderen en (jong)volwassenen te Zoetermeer. Daar heb ik PMT opgezet en vormgegeven. Het is een grote toevoeging gebleken.

Ook ontdekte ik het belang en de kracht van het betrekken van gezinsleden bij de behandeling. Ieder kind is onlosmakelijk verbonden met zijn of haar omgeving en er is een groter behandeleffect wanneer het gezin zorgvuldig betrokken wordt. Omdat ik weet dat een warme en veilige woonomgeving van essentieel belang is voor een evenwichtige ontwikkeling, zet ik me graag volledig in voor de begeleiding daarvan. De visie van De Geheime Tuin sluit hier erg mooi op aan.

telefoon: 06 4020 5323

mail naar Lisanne Knol

Emilie Ledeboer GZ-psycholoog Kind & Jeugd

BIG registratie 99925348625

Een tijd geleden ontdekte ik de Geheime Tuin via een boek over oplossingsgerichte therapie. De behandelvisie, warme sfeer en kleinschaligheid spraken mij enorm aan. Oprechte interesse in de persoon en zijn of haar eigen mogelijkheden, wensen en ideeŽn vormen het uitgangspunt. De positieve energie, deskundigheid en toegankelijkheid in het contact was direct merkbaar binnen de organisatie. Per december 2019 ben ik met veel plezier gestart bij de Geheime Tuin!

Als orthopedagoog en GZ-psycholoog Kind & Jeugd heb ik brede ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en gezinnen in diverse settingen, waaronder de basis en specialistische GGZ en hulpverlening voor cliŽnten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ik vind het een mooie uitdaging om in de behandeling samen te werken, gericht op het weer met vertrouwen zelf verder kunnen. Een toegankelijke en veilige sfeer waarin de ander zich op zijn gemak voelt, vind ik essentieel. Openheid, betrokkenheid en ruimte voor luchtigheid en humor zijn daarnaast belangrijke elementen in mijn werk. In de behandeling maak ik, naast de oplossingsgerichte werkwijze, gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie of ik bied EMDR, afhankelijk van de vraag.

telefoon: 06 4002 2517

mail naar Emilie Ledeboer

Milou Willems Orthopedagoog

In november van 2019 ben ik bij De Geheime Tuin komen werken. Hier is veel aandacht voor wat al goed gaat en voor de positieve eigenschappen van een kind. Ook is er ruimte voor creativiteit en mag er buiten de kaders gedacht worden. En De Geheime Tuin betrekt ook de belangrijke mensen die om het kind heen staan zoals ouders. Dit zijn allemaal redenen dat het werken bij De Geheime Tuin goed bij mij past.

Mijn grootste kracht is het aansluiten bij de kinderen en ouders die mijn hulp nodig hebben. Ik kan vaak goed aanvoelen wat iemand nodig heeft om zich veilig en gehoord te voelen. Ik vraag veel en oordeel niet over wat mij verteld wordt. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een goede reden is voor ieders gevoelens, gedachten en gedrag. Ik vind het leuk om samen op zoek te gaan naar oplossingen die werken. Ik gebruik graag mijn creativiteit en ik vind het fijn om samen iets te doen. Je kan bijvoorbeeld denken aan samen tekenen, een spel spelen, schrijven of een verhaal lezen. Het belangrijkste vind ik dat de manier waarop ik werk past bij degene die hulp vraagt.

De Geheime Tuin voelt voor mij als een fijne, huiselijke en warme plek. Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en vanuit hun eigen motivatie nieuwe vaardigheden kunnen leren en goede eigenschappen sterker maken. Het mooiste van mijn vak vind ik, dat ik onderdeel mag zijn van dit proces.

telefoon: 06 4059 6011

mail naar Milou Willems

Marije HofmanKinder- en Jeugdpsycholoog

Het is prachtig werk om met kinderen, jongeren en ouders even mee te mogen lopen en te kunnen meedenken als dat nodig is. Door te kijken wat er al goed gaat, te kijken naar je sterke kanten, in een veilige omgeving en met geduld, ga ik graag samen aan het werk. Problemen voelen lichter als je ook kijkt naar wat er al wel goed gaat. Humor vind ik daarnaast ook belangrijk en geeft lucht.

Het mooie van systemisch werken is dat je zoveel mogelijk de mensen die dicht bij het kind staan bij de behandeling betrekt. Ik kijk met veel empathie naar ouders, ik heb zelf ook kinderen en weet hoe ingewikkeld het soms kan zijn. In de manier waarop gezinnen functioneren in relatie tot elkaar en hun omgeving, liggen vaak sleutels naar oplossingen verborgen.

Ik voel mij als kinder- en jeugdpsycholoog helemaal thuis binnen De Geheime Tuin, omdat de oplossings- en systeemgerichte aanpak goed aansluit bij mijn werkwijze. Vooral de fijne en huiselijke sfeer, zijn heel belangrijk om een optimale werkrelatie met elkaar te creŽren.

Ik ben een warm, rustig en begripvol persoon en werk oplossingsgericht en evidence based. Ik combineer alle kennis die ik de afgelopen jaren heb vergaard binnen mijn werk. Naast mijn werk houd ik van mijn gezin, muziek, de natuur, sporten, contact met vrienden en reizen.

Tot bij De Geheime Tuin!

telefoon: 06 4063 7552

mail naar Marije Hofman

Tifenn de JongPsycholoog

Iedereen maakt wel eens dingen mee die niet leuk zijn en soms willen dingen niet lukken. Hiermee omgaan is soms lastig en dit kan je bang, boos of verdrietig maken. Het kan dan fijn zijn om samen op zoek te gaan naar jouw positieve eigenschappen en hoe die jou kunnen helpen om je weer fijner te voelen. Door minder te doen van wat niet goed gaat ontstaat er ruimte om meer te doen van wat er wel goed gaat. Het is belangrijk om in een veilige omgeving hier over te kunnen praten en mee te oefenen.

In mijn vorige werk had ik vaak te maken met mensen die veel onveiligheid gekend hebben in hun leven. Samen ga ik dan op zoek naar het creeren van een veilige omgeving. Dat lukt mij door creativiteit en humor in te zetten, iemand in zijn kracht te zetten en aan te sluiten bij degene die voor mij zit.

Toepassen van wat je leert bij de Geheime Tuin in je dagelijks leven kan best lastig zijn. Ik vind het begrijpen en leren kennen van jouw omgeving dan ook erg belangrijk. Jouw ouders, gezin of belangrijke anderen zijn vaak nauw betrokken bij de behandeling en dat kan enorm helpen.

Ik hoop dat ook voor jou De Geheime Tuin een plek wordt waar je veilig kan leren en verder kunt groeien.

telefoon: 06 3417 3509

mail naar Tifenn de Jong

Jolein Rebel GGZ Agoog / cognitief gedragstherapeut

Soms zit het even niet mee, voel je je somber, angstig of heb je last van nare ervaringen die je hebt opgedaan. Dan kan het fijn zijn om hier hulp bij te krijgen en te ontdekken wat helpend denken en doen voor verschil kan maken. Samen met je ouders gaan we op zoek naar wat werkt voor jou, wat jij nodig hebt, zodat je met vertrouwen zelf weer verder kan groeien.

Als ouderbegeleider en cognitief gedragstherapeutisch werker heb ik jarenlange ervaring in het werken met jongeren met allerlei psychiatrische problematiek, zoals ADHD, autisme, depressie en angststoornissen. Ik vind het belangrijk om ouders en anderen die belangrijk zijn in jouw leven bij de behandeling te betrekken, goed samenwerken is hierbij cruciaal.

Ik werk graag in een ontspannen en veilige sfeer, waarbij humor ook zijn plek heeft. Ik maak gebruik van de oplossingsgerichte methodiek en cognitief gedragstherapeutische technieken, waarbij we doelgericht werken aan jouw probleem en oog hebben voor de dingen die goed gaan

telefoon: 06 3417 3510

mail naar Jolein Rebel

Nienke Spijkerboer Psychomotorisch therapeut

Per 1 oktober 2020 mag ik tijdelijk het PMT-stokje overnemen van Lisanne! Ik ben Nienke Spijkerboer, 23 jaar oud en een echte levensgenieter ;-) Ik wil dan ook altijd graag mensen helpen, zodat iedereen kan genieten van zijn/haar leven! Momenteel werk ik als Psychomotorisch therapeut en jongerenwerker bij Nummer13. Ik heb veel te maken met jongeren van de straat en vind het tof om deze jongeren te helpen in hun turbulente levensfases. Middels PMT, boksen of gewoon een bak koffie neem ik tijd voor contact en ieders verhaal. Hierin is er ruimte voor pijn, maar ook absoluut voor succeservaringen en positiviteit. Iedereen mag namelijk weten dat hij/zij ertoe doet en zijn/haar doel kan halen! Ik hoop deze positiviteit ook binnen de Geheime Tuin uit te stralen en kinderen en jongeren op een bewegende manier te helpen met hetgeen wat nog lastig is.

telefoon: 06 3432 1942

mail naar Nienke Spijkerboer

Team Amersfoort

 • Lucia
  Mijnť
 • Daphne
  Hoenjet
 • Minda
  Dijkstra
 • Giaffa
  de Wolff
 • Eva van
  Ditshuizen
 • Barbera
  de Jong
 • Nienke
  Spijkerboer
 • SaÔda van
  der Wateren
Lucia Mijné GZ-psycholoog Kinder en Jeugd

BIG registratie 09912703025

Sinds mijn eerste bijbaantje werk ik al met veel plezier met kinderen. Vanuit mijn interesse voor mensen en wat hen beweegt ben ik psychologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De keuze voor een afstudeerrichting was dus snel gemaakt: kinder- en jeugdpsychologie. Naast mijn studie heb ik steeds gewerkt en vrijwilligerswerk gedaan met kinderen en jongeren. Dit maakte dat de theorie uit de boeken ging leven en dat ik in de praktijk waardevolle kennis en ervaring kon opdoen op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, opvoeding en welke moeilijkheden daarbij kunnen spelen.Na mijn afstuderen in 2003 heb ik gereisd en vrijwilligerswerk gedaan in Zuid Amerika. Daarna heb ik gewerkt als groepsleidster op verschillende groepen binnen de kinderpsychiatrie en vervolgens de overstap gemaakt naar de geestelijke gezondheidszorg. Hier ontdekte ik dat ik, naast het werken met kinderen en jongeren, ook erg graag werk met ouders en het hele gezin.Het leuke aan het vak van psycholoog vind ik om steeds nieuwe gezinnen te ontmoeten met diverse achtergronden, vragen en problemen en met hen samen te werken om tot antwoorden en oplossingen te komen. Dankzij de vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog die ik in april 2010 heb afgerond, heb ik me verder kunnen verbreden en verdiepen in het vak. In mijn werk pas ik effectieve behandelmethoden flexibel en op maat toe. De vraag en de kwaliteiten van een gezin staan daarbij voor mij centraal. De visie en werkwijze van De Geheime Tuin sluiten hiermee nauw bij mij aan en ik ben dan ook heel blij dat ik mijn enthousiasme voor het vak bij De Geheime Tuin kan inzetten.

telefoon: 06 3627 3101

mail naar Lucia Mijnť

Daphne HoenjetKinder- en jeugdpsycholoog

Vanaf jongs af aan wist ik al dat ik later graag met kinderen wilde gaan werken. Gedurende mijn studie aan de Universiteit Utrecht merkte ik hoe interessant ik het vond om te achterhalen waar het gedrag van kinderen vandaan komt. Daarnaast ontdekte ik tijdens mijn stage binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie hoe mooi ik het vind om met ouders en kinderen mee te denken naar passende oplossingen wanneer ze ergens tegen aan lopen en er zelf niet meer uit komen. Na het afronden van mijn studie heb ik ervaring op kunnen doen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en het wetenschappelijk onderzoek. In deze periode kwam ik er achter dat mijn hart ligt bij het hulp verlenen aan kinderen en hun ouders en er zo voor te zorgen dat kinderen beter in hun vel komen te zitten.

Meteen nadat ik gestart was viel het hechte team van collega's en de fijne sfeer mij op, waardoor ik me direct heel erg welkom en thuis voelde. Ook ervaar ik De Geheime Tuin als een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en ouders. Daarnaast spreekt de oplossingsgerichte en systeemgerichte benadering mij erg aan. Ik vind het prettig dat er samen met ouders en kinderen naar een oplossing gezocht wordt, waarbij gekeken wordt naar de unieke krachten van een gezin.

Ik ben blij dat ik onderdeel mag uit maken van het team van De Geheime Tuin en iedere dag bij kan leren van mijn collega's en de kinderen en ouders die zich bij De Geheime Tuin aanmelden.

telefoon: 06 4085 0691

mail naar Daphne Hoenjet

Minda Dijkstra GZ-psycholoog en systeemtherapeut

BIG registratie 89044963025

Van jongs af aan is het mijn wens geweest om met mensen te werken. Hoe wij ons voelen en gedragen, wat we denken, de ontwikkelingen die we hierin doormaken en de levensvraagstukken die ons worden voorgelegd, heeft mij altijd enorm geboeid. Het beÔnvloeden van ons voelen, denken en doen door spelen, bewegen en praten, vind ik een fascinerend proces. In de opvoeding van kinderen is dit een dagelijks terugkerend onderwerp, waarin de communicatie tussen ouders en kinderen van groot belang is. Om dit goed te laten verlopen zijn openheid, betrokkenheid, vertrouwen, veiligheid, samenwerking en humor voor mij essentiŽle uitgangspunten, elementen die binnen De Geheime Tuin ook hoog in het vaandel staan. De afgelopen 9 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de kinder- en jeugdtherapie en hierdoor heb ik een ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen waarin ťťn of meerdere kinderen bijzondere aandacht vragen. Naast GZ-psycholoog, ben ik systeemtherapeut en vind ik het belangrijk dat een kind/jongere in zijn systeem onderzocht, begrepen en geholpen wordt. In mijn behandelingen probeert ik samen met een gezin te zoeken naar de samenhang tussen de individueel aangemelde problematiek en systeemfactoren, een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de problematiek en te inventariseren of en wat voor behandeling nodig en gewenst is. Binnen mijn behandelingen maak ik gebruik van interventies vanuit de systeemtherapie, de cognitieve gedragstherapie, de oplossingsgerichte en andere psychotherapeutische therapieŽn en EMDR. In mijn vrije tijd hou ik erg van sporten en ben ik een fanatieke hardloopster.

telefoon: 06 4070 2361

mail naar Minda Dijkstra

Giaffa de WolffOrthopedagoog

In mei 2019 ben ik met veel plezier als orthopedagoog bij de Geheime Tuin komen werken. De kleinschaligheid, de persoonlijke en verwelkomende sfeer van de Geheime Tuin spreken mij aan en ik ben blij dat ik aan deze organisatie kan bijdragen. In mijn werk ben ik betrokken bij wat er speelt bij ieder kind en gezin. Samen proberen we oplossingen te vinden om weer zelfstandig verder te kunnen. Bij mijn vorige werkgever, een grote GGZ-instelling, heb ik veel werkervaring opgedaan met kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en die moeite hadden met leren. Ik deed onderzoek naar wat er aan de hand kon zijn en gaf uitleg over diagnosen. Tevens gaf ik ouderbegeleiding waarin ik met ouders passende oplossingen zocht voor het omgaan met de problemen. Ik gaf ook individuele behandelgesprekken waarin ik elementen van mindfulness en cognitieve gedragstherapie (waarvoor ik een opleiding volg) heb ingezet. Ik zie je graag bij De Geheime Tuin!

telefoon: 06 4068 7517

mail naar Giaffa de Wolff

Eva van DitshuizenKinder- en Jeugdpsycholoog

Sinds 2014 ben ik met heel veel plezier werkzaam bij De Geheime Tuin.

Na de studie kinder- en jeugdpsychologie te hebben afgerond ben ik werkzaam geweest bij een praktijk waar ik, zowel individueel als in groepsverband, sociale vaardigheidstraining heb gegeven aan kinderen die hier om wat voor reden dan ook hulp bij konden gebruiken. Ook werkte ik hier met kinderen met (faal)angstklachten. Ik heb hier onder andere cognitieve methoden leren toepassen en mogen ervaren hoe goed kinderen vaak in staat zijn om belemmerende denkpatronen om te zetten naar meer functionele gedachten. Daarnaast heb ik binnen het speciaal basisonderwijs gewerkt waar ik onder andere diagnostisch onderzoek deed bij kinderen met leer- en aanverwante problemen.

Toen ik de kans kreeg om bij De Geheime Tuin te werken heb ik deze met beide handen aangepakt. De werkwijze en de sfeer spreken mij ontzettend aan. Er wordt op een positieve wijze en in een relatief korte periode, gezocht naar oplossingen. Ik vind het mooi om te zien hoe ogenschijnlijk kleine oplossingen, vaak bedacht door kinderen en hun ouders, kunnen leiden tot (grote) veranderingen. Een goede behandelrelatie met kinderen en ouders die gebaseerd is op betrokkenheid en het zoeken naar oplossingen in plaats van beperkingen vind ik belangrijke voorwaarden om tot gewenste oplossingen te komen.

telefoon: 06 4002 9684

mail naar Eva van Ditshuizen

Barbera de JongBeeldend therapeut

Zolang ik me kan herinneren ben ik geÔnteresseerd in mensen. De manier waarop iemand zich ontwikkelt en leert in wat hij/zij meemaakt, vond en vind ik heel interessant. Daarnaast ben ik altijd heel creatief geweest. Beide interesses komen perfect samen in het vak als beeldend therapeut. Sinds kort ben ik met veel plezier als beeldende therapeut werkzaam bij "De Geheime Tuin".

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm. De nadruk ligt hierbij niťt op praten maar op ervaren, op het důen. Beeldende therapie sluit heel goed aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Soms is praten lastig. Soms heb je de woorden niet om te vertellen wat er aan de hand is of kun je juist heel goed praten dat je vergeet te voelen. Dan kan beeldende therapie een mooie ingang zijn. Door het maken van creatieve werkstukken wordt zichtbaar waar het kind last van heeft en kan het experimenteren met andere manieren om met het probleem om te gaan. Zo komt een kind zelf tot oplossingen. Daarnaast draagt beeldende therapie ook bij aan het versterken van het zelfbeeld en het doen groeien van het zelfvertrouwen.

Ik heb altijd enorm graag met kinderen en jongeren gewerkt. Ik ben begonnen bij een stichting waar ik werkte met kinderen en jongeren met ASS, AD(H)D en hechtingsproblematiek. Daarna heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren met problemen op het gebied van faalangst, laag zelfbeeld, grenzen. Sinds mijn studie HBO Creatieve Therapie in Utrecht heb ik aanvullende opleidingen gedaan, zoals ACT (Acceptance and Commitment Therapie), Familieopstellingen, diverse trainingen en bijscholing op het gebied van trauma, traumasensitief werken en rouwverwerking.

In mijn eigen praktijk in Amersfoort (byldkreft.nl) richt ik me voornamelijk op jongeren en volwassenen. Bij "De Geheime Tuin" hoop ik veel kinderen te kunnen helpen bij de dingen waar zij tegen aan lopen in hun leven. Belangrijk hierbij vind ik het om te luisteren naar wat het kind zegt ťn niet zegt. En om verder te kijken dan alleen het gedrag wat een kind laat zien. Om zo te ontdekken wat er onder ligt aan behoefte. En op die manier aan te sluiten bij waar het kind last van heeft. Zo kunnen we samen ontdekken wat er nodig is om het kind weer zekerder te laten voelen en met meer zelfvertrouwen in het leven te kunnen staan.

telefoon: 06 4846 5261

mail naar Barbera de Jong

Nienke Spijkerboer Psychomotorisch therapeut

Per 1 oktober 2020 mag ik tijdelijk het PMT-stokje overnemen van Lisanne! Ik ben Nienke Spijkerboer, 23 jaar oud en een echte levensgenieter ;-) Ik wil dan ook altijd graag mensen helpen, zodat iedereen kan genieten van zijn/haar leven! Momenteel werk ik als Psychomotorisch therapeut en jongerenwerker bij Nummer13. Ik heb veel te maken met jongeren van de straat en vind het tof om deze jongeren te helpen in hun turbulente levensfases. Middels PMT, boksen of gewoon een bak koffie neem ik tijd voor contact en ieders verhaal. Hierin is er ruimte voor pijn, maar ook absoluut voor succeservaringen en positiviteit. Iedereen mag namelijk weten dat hij/zij ertoe doet en zijn/haar doel kan halen! Ik hoop deze positiviteit ook binnen de Geheime Tuin uit te stralen en kinderen en jongeren op een bewegende manier te helpen met hetgeen wat nog lastig is.

telefoon: 06 3432 1942

mail naar Nienke Spijkerboer

Saida van de Wateren Kinder- en jeugdpsycholoog

In 2016 ben ik na mijn studie aan de Universiteit in Utrecht met veel plezier aan de slag gegaan als kinder- en jeugdpsycholoog, en vanaf januari 2021 ben ik werkzaam bij De Geheime Tuin in Amersfoort.

Dat er bij De Geheime Tuin wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte en systemische visie, past goed bij mij. Het contact dat ik met kinderen, jongeren en hun ouders aanga is voor mij het belangrijkst binnen de behandeling. Iedere situatie en elke persoon is uniek en ik wil graag dat je je vrij voelt om jouw beleving en visie te uiten. Daarom ben ik elke keer nieuwsgierig naar wat er speelt bij dťze persoon en in dŪt gezin. Door daarbij (ook) voldoende aandacht te hebben voor krachten en wat al goed gaat, komen kinderen en hun verzorgers vaak tot mooie oplossingen bij moeilijkheden.

telefoon: 06 1809 9504

mail naar SaÔda van der Wateren

Team Bussum

 • Deborah Falk
 • Ruth ten Berge
 • Floor van Ravestein
 • Femke Koopman
Deborah FalkKinder- en jeugdpsycholoog NIP en EMDR-therapeut

Al van jongs af aan wist ik dat ik psycholoog wilde worden. Ik was een jaar of 8 toen ik zag dat mijn tante kinderen hielp in een weeshuis. Het riep veel vragen bij mij op die mijn tante beantwoordde. Toen wist ik dat ik later ook kinderen wilde gaan helpen.

Tijdens en na mijn studie Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heb ik jarenlang met kinderen met ADHD, autisme en ernstige gedragsproblemen gewerkt. Daarna heb ik een uitstap gemaakt en 5 jaar als manager op een groot kindercentrum gewerkt. Ik miste het directe contact met de kinderen en hun ouders. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren met veel plezier als kinder- en jeugdpsycholoog en heb ik mijn specialisatie tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP afgerond. Ik heb mij gericht op de diagnostiek en behandeling. De behandelingen waren in de vorm van individuele therapie (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht, EMDR), systeemgerichte therapie, mediatietherapie en/of ouderbegeleiding.

Ik hield de website en de werkzaamheden van De Geheime Tuin al een tijdje in de gaten en toen de kans kwam om hier te gaan werken, heb ik die gelijk gegrepen. De prettige sfeer en het oplossingsgericht werken in kleinschalige teams spreekt mij aan. En ik vind het fijn om mijn bijdrage binnen dit team te mogen geven. De kinderen en ouders zijn een belangrijke spil in mijn liefde voor het werk.

telefoon: 06 4017 8658

mail naar Deborah Falk

Ruth ten BergeOrthopedagoog

Sinds juli 2015 ben ik met veel plezier werkzaam binnen De Geheime Tuin in Bussum.

Ik vind het erg bijzonder hoe elke dag weer kinderen, jongeren en ouders bij mij in de kamer komen en vertellen over de moeilijkheden waar zij mee te maken hebben om samen met mij op zoek te gaan naar oplossingen. Het mooiste is dat de meest passende oplossingen meestal uit de gezinnen zelf komen!

Steeds weer zie ik terug dat, hoe moeizaam het soms ook even gaat in het leven van een kind of een gezin, er altijd erg mooie wensen en intenties bestaan. Door samen deze wensen en intenties te belichten, en vooral ook de momenten waarop deze al op een mooie manier tot uiting komen, ontstaan er al gauw lichtpuntjes.

In 2011 ben ik afgestuurd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studieperiode heb ik veel gewerkt met gezinnen waarin ťťn of meerdere kinderen gediagnosticeerd waren met een stoornis als ADHD of autisme. Na mijn studie heb ik voornamelijk binnen de jeugdzorg gewerkt waarbij ik met gezinnen heb gewerkt die te maken hebben gehad met de meest uiteenlopende uitdagingen. Door deze werkervaring heb ik gezien hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk het hele gezin te betrekken tijdens de behandeling van een kind. Samen sta je toch altijd sterker! In mijn werk maak ik dan ook graag gebruik van een oplossingsgerichte en systeemgerichte aanpak. Hierbij staan voor mij de termen openheid, betrokkenheid en leergierigheid centraal. Ook ik leer elke dag weer bij in samenwerking met de kinderen en gezinnen die in mijn behandelkamer komen.

telefoon: 06 4076 1262

mail naar Ruth ten Berge

Floor van RavesteinPsycholoog NIP

In april 2019 ben ik bij De Geheime Tuin komen werken. De open sfeer, de visie en de kundige, vriendelijke collega's maken dit tot een heel fijne werkplek.

Al van jongs af aan wist dat ik 'iets' met kinderen wilde doen. De ontwikkeling en de kracht van kinderen hebben me altijd geboeid. Tijdens mijn studie psychologie aan de Universiteit van Leiden heb ik verschillende baantjes gehad die allemaal gericht waren op het ondersteunen van kinderen en hun ouders. Dat ik de afstudeerrichting Kind & Jeugd koos, was dan ook heel vanzelfsprekend voor mij. In de jaren na mijn studie heb ik met veel plezier en toewijding gewerkt bij een psychologenpraktijk in Rotterdam. Ook hier werd ik geboeid door de kracht van kinderen, jongeren en hun ouders. Ik ben blij dat ik nu onderdeel mag uitmaken van het team van De Geheime Tuin.

telefoon: 06 4055 9736

mail naar Floor van Ravestein

Femke Koopman GZ-psycholoog kind en jeugd

BIG registratie 49916535725telefoon: 06 4075 5986

mail naar Femke Koopman

Staf en leiding

 • Jeroen
  de Jong
 • Lisanne
  Knol
 • Eva van
  Ditshuizen
 • Jolein
  Rebel
 • Ingrid
  Bijkersma
 • Monique
  Spaans
Jeroen de JongDirecteur

Ik ben in juni 2020 gestart als interim directeur voor De Geheime Tuin. Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg en de afgelopen periode vooral in de jeugdzorg. Met mijn bedrijfskundige achtergrond ligt mijn focus op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het helpen van zorginstellingen bij complexe organisatievraagstukken.

Het is heel fijn om te werken bij De Geheime Tuin, een kleine organisatie met zeer betrokken en hard werkende medewerkers. Iedereen kent elkaar, de sfeer is goed en de lijntjes zijn kort. De komende periode staat in het teken van groei en samenwerking, dus ik ga mij inzetten om dit in goede banen te leiden!

telefoon: 06 1868 7746

mail naar Jeroen de Jong

Lisanne KnolAanmeldfunctionaris

Sinds januari 2016 ben ik met veel plezier werkzaam bij De Geheime Tuin. Vanaf het eerste moment was de warme, toegankelijke, daadkrachtige en energieke sfeer voelbaar. Het zijn voor mij de aspecten die De Geheime Tuin uniek en krachtig maken. Binnen De Geheime Tuin vervul ik een dubbelfunctie als aanmeldfunctionaris en Psychomotorisch Therapeut.

Het is als aanmeldfunctionaris een uitdaging en mooie afwisseling om aan de voor- en achterdeur te staan van de behandelingen bij De Geheime Tuin.

Na mijn studie PMT aan de CALO te Zwolle ben ik 3 jaar werkzaam geweest als psychomotorisch therapeut bij een GGZ-instelling voor kinderen en (jong)volwassenen te Zoetermeer. Daar heb ik PMT opgezet en vormgegeven. Het is een grote toevoeging gebleken.

Ook ontdekte ik het belang en de kracht van het betrekken van gezinsleden bij de behandeling. Ieder kind is onlosmakelijk verbonden met zijn of haar omgeving en er is een groter behandeleffect wanneer het gezin zorgvuldig betrokken wordt. Omdat ik weet dat een warme en veilige woonomgeving van essentieel belang is voor een evenwichtige ontwikkeling, zet ik me graag volledig in voor de begeleiding daarvan. De visie van De Geheime Tuin sluit hier erg mooi op aan.

telefoon: 06 4020 5323

mail naar Lisanne Knol

Eva van DitshuizenAanmeldfunctionaris

Sinds 2014 ben ik met heel veel plezier werkzaam bij De Geheime Tuin.

Na de studie kinder- en jeugdpsychologie te hebben afgerond ben ik werkzaam geweest bij een praktijk waar ik, zowel individueel als in groepsverband, sociale vaardigheidstraining heb gegeven aan kinderen die hier om wat voor reden dan ook hulp bij konden gebruiken. Ook werkte ik hier met kinderen met (faal)angstklachten. Ik heb hier onder andere cognitieve methoden leren toepassen en mogen ervaren hoe goed kinderen vaak in staat zijn om belemmerende denkpatronen om te zetten naar meer functionele gedachten. Daarnaast heb ik binnen het speciaal basisonderwijs gewerkt waar ik onder andere diagnostisch onderzoek deed bij kinderen met leer- en aanverwante problemen.

Toen ik de kans kreeg om bij De Geheime Tuin te werken heb ik deze met beide handen aangepakt. De werkwijze en de sfeer spreken mij ontzettend aan. Er wordt op een positieve wijze en in een relatief korte periode, gezocht naar oplossingen. Ik vind het mooi om te zien hoe ogenschijnlijk kleine oplossingen, vaak bedacht door kinderen en hun ouders, kunnen leiden tot (grote) veranderingen. Een goede behandelrelatie met kinderen en ouders die gebaseerd is op betrokkenheid en het zoeken naar oplossingen in plaats van beperkingen vind ik belangrijke voorwaarden om tot gewenste oplossingen te komen.

telefoon: 06 4002 9684

mail naar Eva van Ditshuizen

Jolein Rebel GGZ Agoog / cognitief gedragstherapeut

Soms zit het even niet mee, voel je je somber, angstig of heb je last van nare ervaringen die je hebt opgedaan. Dan kan het fijn zijn om hier hulp bij te krijgen en te ontdekken wat helpend denken en doen voor verschil kan maken. Samen met je ouders gaan we op zoek naar wat werkt voor jou, wat jij nodig hebt, zodat je met vertrouwen zelf weer verder kan groeien.

Als ouderbegeleider en cognitief gedragstherapeutisch werker heb ik jarenlange ervaring in het werken met jongeren met allerlei psychiatrische problematiek, zoals ADHD, autisme, depressie en angststoornissen. Ik vind het belangrijk om ouders en anderen die belangrijk zijn in jouw leven bij de behandeling te betrekken, goed samenwerken is hierbij cruciaal.

Ik werk graag in een ontspannen en veilige sfeer, waarbij humor ook zijn plek heeft. Ik maak gebruik van de oplossingsgerichte methodiek en cognitief gedragstherapeutische technieken, waarbij we doelgericht werken aan jouw probleem en oog hebben voor de dingen die goed gaan

telefoon: 06 3417 3510

mail naar Jolein Rebel

Ingrid BijkersmaAdministratief medewerker

Vanaf januari 2015 werk ik met veel plezier bij De Geheime Tuin op de administratie. Een kleine en enthousiaste organisatie waar mijn werkzaamheden heel divers zijn. Ondanks mijn jarenlange werkervaring in verschillende gezondheidszorgorganisaties leer ik bij De Geheime Tuin nog steeds bij.

Het is altijd een wens van mij geweest om bij een organisatie te werken die het welzijn van kinderen en gezin belangrijk vindt. Samen met mijn andere leuke collegaís op kantoor draag ik mijn steentje bij op administratiegebied.

telefoon: 06 3626 8840

mail naar Ingrid Bijkersma

Monique SpaansBeleidsmedewerker zorgadministratie

Ooit ben ik met hoge idealen in het zorglandschap van Nederland gestapt. Na enige jaren kwam ik tot de conclusie dat dit niet voldeed aan mijn ideaalbeeld en dat ik er ook geen structureel blijvende invloed op kon hebben. Daarvoor zat ik niet op de goede stoel.

Ik maakte de overstap van mensen helpen, naar bedrijven helpen met hun cijfers en alle bijhorende rompslomp. Scholing en ervaring hebben mij veel laten zien van deze wereld. Al snel hervond ik met plezier mijn tweede talent. Stoeien met cijfers. Het liefst doe ik dit voor dienstverlenende bedrijven en nog liever voor zorgverlenende bedrijven. Daar heb ik de meeste affiniteit mee. Ik weet hoe cijfers de kwaliteit van zorg kunnen beÔnvloeden en in mijn ideaalbeeld moet de kwaliteit van zorg hoog zijn. Op deze plek komt dit snijpunt samen. Aanpreken van creatieve kanten in het zoeken naar oplossingen, waardoor de goede zorg zorgeloos blijft.

In De Geheime Tuin heb ik een uniek plekje gevonden. Een plekje waar het altijd druk is door onderhoud en vernieuwing. Waar nieuwe ideeŽn ontstaan. En, heel belangrijk, deze tuin voldoet aan mijn ideaalbeeld in het zorglandschap. Hier worden mensen als mens gezien, vanuit de kwaliteiten die iemand bezit. Wat is het fijn om hier een steentje aan bij te mogen dragen.

mail naar Monique Spaans