Gescheiden ouders

Wanneer een aanmelding binnenkomt bij De Geheime Tuin, informeren wij beide gezagdragende ouders daarover per mail. We gaan er vanuit dat u zelf de andere ouder informeert over uw zorgen en de aanmelding van uw kind(eren). De Geheime Tuin neemt contact op met beide gezagdragende ouders om een gezamenlijke afspraak te maken voor een eerste gesprek. Wij verwachten dat ouders onderling communiceren over de voorgestelde datum. Eventuele facturen voor particuliere behandeling of no-show(s) worden niet gesplitst. U kunt desgewenst onderling bedragen met elkaar verrekenen.

16juni01.jpg
almere6.jpg

Psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders

U maakt zich zorgen over uw kind. Over gedrag, gevoelens of gedachten die de ontwikkeling mogelijk belemmeren. De oorzaak daarvan kan in het kind zelf zitten, maar ook in het gezin of in dingen die het kind meemaakt. De Geheime Tuin begeleidt uw gezin op de weg naar oplossingen met gesprekken, online hulp en psychologisch onderzoek. Onze vestigingen zijn kleinschalig en we werken snel en persoonlijk, in sfeervol ingerichte ruimtes. We behandelen kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar individueel, in gezinsverband en in groepen.