Met plezier en aandacht in balans!

Just do it!

Anders boos worden

Groepen

De Geheime Tuin verzorgt diverse groepsbehandelingen. Deze richten zich op het verminderen van en leren omgaan met psychische klachten. Voordat uw kind gaat starten in een groep, plannen wij een intakegesprek om de wederzijdse verwachtingen goed te bespreken.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor een groep door hieronder op de link van de vestiging te klikken en op het aanmeldformulier aan te geven voor welke groep u belangstelling heeft.

Met plezier en aandacht in balans!

 • Planning
 • Omschrijving
 • Reacties

Aankomende groepen:

Vestiging Wanneer Leeftijd
Amersfoort binnenkort, 18 lessen van 1 uur gedurende 13 weken vanaf 12 jaar

Een programma ter bevordering van een actieve omgang met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten bij kinderen en jongeren

Doelgroep:

Jongeren vanaf 12 jaar, die:
 • Na afgerond medisch onderzoek onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten hebben (SOLK)
 • Chronische vermoeidheid ervaren
 • Chronische pijn ervaren
 • Ademhalingsproblemen hebben (o.a. hyperventilatie)
 • Gemotiveerd zijn om op een actieve manier om te gaan met hun klachten
 • Hun activiteitenniveau willen verhogen in groepsverband

Waarom?

Kinderen en jongeren met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten zijn vaak minder actief dan hun leeftijdsgenoten. Vertrouwen krijgen in je lichaam en een actieve levensstijl en voldoende beweging zijn echter belangrijk voor het zo goed mogelijk omgaan met deze klachten. Een groepsprogramma kan kinderen en jongeren motiveren om anders om te gaan met hun klachten en (weer) in beweging te komen. Spelenderwijs leren wat spanning en stress met je lichaam kunnen doen en hoe je met leuke praktische oefeningen deze klachten kan verminderen. Met als doel: deelname aan dagelijkse activiteiten samen met hun leeftijdsgenoten.

Aanpak:

Het multidisciplinaire groepsprogramma bestaat uit een deel psycho educatie, met de thema’s: pijneducatie, stress, spanning, piekeren en slapen, een deel individuele begeleiding van ouder en kind door de psychologen van de Geheime Tuin en een deel bewegen bij de fysiotherapeuten van Kinderfyzie.

Just do it!

 • Planning
 • Omschrijving
 • Reacties

Aankomende groepen:

Vestiging Wanneer Leeftijd
Amersfoort vanaf 10 oktober wekelijks op donderdag van 15:30u tot 17:00u basisschool

Just Do It! is een groepstherapie voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en voor jongeren van 12 tot 18 jaar. In de kindergroep richten we ons op het vergroten van assertiviteit en zelfvertrouwen door spel, beweging en praten. In de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals: opkomen voor jezelf, eigen kwaliteiten ontdekken, stevig staan, complimenten geven en ontvangen, vertrouwen op jezelf en op anderen en omgaan met spannende en sociale situaties.

In de jongerengroep is de therapie onder andere gericht op het verbeteren van het zelfbeeld en het vergroten van assertiviteit en zelfvertrouwen. ‘Just Do It!’ is een therapie waarbij je samen met leeftijdsgenoten gaat oefenen met de dingen die je lastig vindt. Ieder bepaalt voor zichzelf wat hij/zij wil veranderen. We zullen samen praten, maar ook oefeningen en/of rollenspelen doen. Binnen de therapie komen verschillende thema’s aan bod zoals; het aanvoelen en aangeven van grenzen, het ontdekken en inzetten van eigen kwaliteiten, het bewust worden van mogelijke keuzes in gedrag en de relatie tussen actie en reactie in gedrag van zichzelf en anderen.

De groepstherapie bestaat uit 6 bijeenkomsten met maximaal 8 deelnemers. We starten met het individueel bespreken van persoonlijke leerdoelen. In de eerste groepsbijeenkomst bespreken we deze met alle deelnemers samen, zodat zij van zichzelf en van de anderen weten waaraan ze gaan werken. Na de derde bijeenkomst vindt er ook een ouderbijeenkomst plaats, voor alleen ouders. Om de groepstherapie te evalueren, worden alle ouders en deelnemers apart uitgenodigd voor een persoonlijk afsluitend gesprek.

Reactie van Marie-Louise Kalemans:

"Goeie middag iedereen!

Voor degenen die me nog niet kennen: mijn naam is Marie-Louise en over 12 dagen ben ik jarig. Dit heb ik geleerd: Met twee voeten op de grond staan, mezelf niet klein laten maken, als kinderen pesten gewoon er niks van aantrekken, als mensen willen dat ik iets raars doe, bijvoorbeeld; ga in een ijskoude rivier zwemmen, dat ik dat dan niet doe en dat ik zeg wat ik wil, doe wat ik wil en nee zeggen en die nee natuurlijk ook volhouden! Voor het eerst heb ik in mijn leven gehoord dat ook andere kinderen gepest worden. En dat heb ik hier gehoord! Het leukste wat ik hier in de groep vond is dat we een filmpje maakte over mijn leerdoel, namelijk : Stop-nee zeggen en dat er goed aandacht werd besteed aan mijn leerdoel. Ik heb het hier superleuk gevonden en nieuwe vrienden gemaakt.

Anders boos worden

 • Planning
 • Omschrijving
 • Reacties

Aankomende groepen:

Vestiging Wanneer Leeftijd

De groepstherapie ‘Anders Boos Worden’ is een groepstherapie voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze therapie helpt kinderen om meer grip te krijgen op hun boosheid. Ze leren hoe ze in hun lichaam kunnen voelen dat de boosheid oploopt. Ze oefenen om tot rust te komen voordat ze reageren. Het is een therapie waarbij kinderen samen met leeftijdsgenoten aan de slag gaan middels spel, beweging en praten. De rode draad van deze therapie bestaat uit het “pannetjesmodel”. Binnen het pannetjesmodel wordt boosheid vergeleken met een pannetje melk op het vuur. Van gewoon pruttelen, gaat het van pannetje 1 langzaam naar overkoken in pannetje 5. Zo gaat het ook bij boosheid. Bij iedereen begint boosheid in het klein en loopt het op naar grote boosheid. Dit kan heel snel gaan. In pannetje 1 is iemand nog rustig, daarna loopt de boosheid op. In pannetje 5 is de boosheid het grootst.

In de eerste helft van het therapietraject leren kinderen om bij zichzelf te merken hoe de boosheid van klein naar groot gaat. Hierbij leren ze onderscheid te maken tussen hoe ze zich voelen, wat ze in hun lijf merken, wat ze denken en wat ze doen. In de tweede helft van het therapietraject leren ze hoe de boosheid te laten zakken of niet verder op te laten lopen. Hierbij leren ze onderscheid te maken tussen wat ze zelf kunnen doen en denken en wat een ander zou kunnen doen om de boosheid te laten zakken of niet verder op te laten lopen.

De therapie bestaat uit 6 bijeenkomsten met 4-6 kinderen. Voorafgaand aan de therapie wordt ieder kind en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek waarin stilgestaan wordt bij het formuleren van persoonlijke leerdoelen. Het is prettig als de kinderen daar van te voren al met hun ouders over hebben nagedacht. Gedurende de therapie zal er ook een ouderbijeenkomst plaatsvinden, voor alleen ouders. Na afloop van het therapietraject wordt ieder kind wederom met zijn/haar ouders apart uitgenodigd voor een persoonlijk afsluitend gesprek.

Reactie:

Hoe kan je anders boos worden?

Ik ging naar De Geheime Tuin omdat ik vaak (5/6 keer per dag) boos was op mijn ouders terwijl ik eigenlijk boos was op de kinderen uit mijn klas.

Ik heb eerst de cursus anders boos worden gedaan samen met 5 andere kinderen in een groep. We moesten 7x naar de cursus die 2 uur per week was.

De eerste les moesten we ons voorstellen. De lessen daarna gingen over de keten van boosheid.

We moesten veel rollenspelletjes doen, wat eerst lastig was, maar daarna ging het steeds beter.

We leerden de boosheid en triggers herkennen, ontspanningshoefeningen ( ik vind het denken aan iets leuks de fijnste!), geheugensteuntjes en vooruitdenkgedachten.

Na de cursus werd ik al veel minder vaak boos en ik ben nu nog hard aan het oefenen om steeds minder boos te worden.

Het lukt me steeds beter en mijn ouders zijn heel trots op me!