Jongerenpagina

Een vos? Ja, toch weer een beest. We zijn nog bezig om onze site wat geschikter te maken voor jongeren zoals jij. Bijvoorbeeld met een mooie vlog. De informatie hieronder is wel de moeite van het lezen waard.

De Geheime Tuin is er voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar, dus ook voor jou. Al zou je dat misschien niet meteen zeggen wanneer je op de site kijkt. Vandaar deze pagina. Voor jongeren die er zelf over nadenken om hulp te zoeken of die net van hun ouders hebben gehoord dat er een eerste gesprek gepland staat bij De Geheime Tuin. Misschien geldt dat ook wel voor jou.

Waar kom je terecht?

De Geheime Tuin heet zo omdat het genoemd is naar een boek. Er werken mensen die kunnen luisteren en meedenken over manieren om jouw problemen op te lossen. Dat zijn psychologen en orthopedagogen. Maar wees niet bang: geen stoffige types! Gewone, leuke mensen waarbij je kunt zeggen wat je denkt en vindt, waarbij je ook grapjes mag maken en mag aangeven wat er voor jou wel en niet werkt. Mensen die je kunnen helpen om iets uit te leggen, wanneer dat jou niet goed lukt. Niet in een wit kantoor, ook niet op een luie bank, maar in een gezellige omgeving. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet voor jou bepalen. Kom zelf maar kijken!

Met welke vragen kun je bij De Geheime Tuin terecht?

Sommige mensen denken dat je alleen als je “gek” bent naar een psycholoog gaat. Dat komt misschien ook omdat er grapjes over worden gemaakt. Bij De Geheime Tuin kun je terecht met heel veel verschillende vragen en onderwerpen. Gek hoef je er echt niet voor te zijn. Klik op onderstaande link voor de veel voorkomende aanmeldklachten die worden behandeld bij ons.

De kinderen en jongeren die we zien bij De Geheime Tuin willen bijvoorbeeld een oplossing bedenken voor problemen met leeftijdgenoten, willen graag meer lef en zelfvertrouwen krijgen om voor zichzelf op te kunnen komen. Er zijn kinderen en jongeren die iets heel vervelends hebben meegemaakt en daar alsmaar over na blijven denken. Zij willen graag een manier vinden om zich weer veilig en prettig te voelen. Ook kunnen we je helpen wanneer je steeds maar dezelfde vervelende gedachten hebt en je graag meer rust wilt in je hoofd.

Soms vinden je ouders of je mentor dat er hulp nodig is en vind jij dat helemaal niet. Dan is het toch handig om mee te komen naar het eerste gesprek, omdat je dan duidelijk kunt maken hoe jij erover denkt. We kunnen dan samen kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je ouders en/of mentor zich minder zorgen gaan maken over jou.

Hoe werkt het?

Het eerste gesprek is samen met je ouders/verzorgers en duurt een uur. Gesprekken daarna duren 45 minuten. Die gesprekken kunnen met je ouders/verzorgers samen zijn, maar je mag ook alleen komen. Vaak wisselen we het een beetje af. Jij mag daarover meebeslissen. Als je ouders gescheiden zijn en ze hebben allebei gezag dan nodigen we hen eerst een keer uit zonder jou om van hen allebei te horen welke dingen ze met jou goed vinden gaan en wat in hun ogen nog verbeterd kan worden.

Vanaf je 12e beslissen jij en je ouders samen of er een behandeling zal starten. We bespreken samen hoe vaak je gaat komen, wat we gaan doen en wanneer het goed genoeg gaat en jullie weer zelf verder kunnen. Dat wordt opgeschreven in een behandelplan.

Vanaf je 16e mag je ook zonder je ouders besluiten om naar De Geheime Tuin te komen.

Alles wat je bij ons vertelt, valt onder het beroepsgeheim van je behandelaar. Wanneer hij of zij zich echter ernstige zorgen gaat maken op basis van wat je vertelt, moet er wel overleg plaatsvinden met mensen uit je omgeving. Daar ben je zelf bij of je krijgt van tevoren te horen wat er zal worden besproken.

Lastige termen uitgelegd

de gesprekken die je hebt bij De Geheime Tuin.

de persoon met wie je gesprekken hebt bij De Geheime Tuin.

hierin staat wie je bent, wat er goed gaat, wat er beter moet gaan na de behandeling en hoe we dat gaan proberen voor elkaar te krijgen.

in Nederland staan alle minderjarigen (tot je 18e ben je minderjarig) onder gezag. Dit betekent dat zij bepaalde officiële handelingen niet zelfstandig mogen verrichten, zoals een handtekening zetten. Meestal oefenen de ouders samen het gezag uit. Maar ook één ouder of een ouder met iemand anders samen of een voogd kan gezag over een kind uitoefenen.

de therapeuten die werken bij De Geheime Tuin mogen aan niemand doorvertellen wat jij tegen ze zegt, zolang jij daar geen toestemming voor geeft. Er is wel een uitzondering. Namelijk wanneer je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving en je therapeut zich grote zorgen maakt over de veiligheid van jou zelf en die van anderen. In dat geval mag de therapeut ook zonder jouw toestemming met anderen overleggen.

de therapeuten die werken bij De Geheime Tuin mogen aan niemand doorvertellen wat jij tegen ze zegt, zolang jij daar geen toestemming voor geeft. Er is wel een uitzondering. Namelijk wanneer je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving en je therapeut zich grote zorgen maakt over de veiligheid van jou zelf en die van anderen. In dat geval mag de therapeut ook zonder jouw toestemming met anderen overleggen.

Genoeg uitgelegd! Tot ziens bij De Geheime Tuin!