Klachten

Bij De Geheime Tuin proberen we samen met u vooruitgang te bereiken. Daarvoor is vertrouwen nodig. We doen ons uiterste best om goed te luisteren, mee te denken in oplossingen en te doen wat we beloven. Desondanks kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Het is altijd zinvol om uw klacht te melden bij uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, stuur dan uw klacht en suggesties voor oplossingen naar jeroen.dejong@degeheimetuin.info. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Als u als ouders (verzorgers) en cliënt er niet uit komen met de hulpverlener van De Geheime Tuin, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De Geheime Tuin heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor jongeren en ouders/verzorgers en pleegouders. De vertrouwenspersoon is in dienst van Jeugdstem (voorheen AKJ). Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis.

De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van u als ouders (verzorgers) en cliënt. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon het verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert over de rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met De Geheime Tuin.

Op de website van Jeugdstem vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt Jeugdstem bellen op 088 – 5551000, of het contactformulier invullen op de website. U kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Clientparticipatie

We vinden de ervaringen en meningen van onze cliënten erg belangrijk. De Geheime Tuin is op dit gebied sterk in ontwikkeling. Jaarlijks wordt er een clienttevredenheidsonderzoek gedaan, waarbij de resultaten uitgebreid worden besproken. Ook wordt door middel van evaluaties, bijvoorbeeld na diagnostiek, groepsaanbod en afsluiten van behandelingen, geïnventariseerd hoe cliënten en/of ouders onze aanpak beleven en waarop we kunnen verbeteren. Dit gaat middels een Poll. We willen actieve en formele betrokkenheid vanuit cliënten en ouders graag verstevigen. We willen graag weten hoe cliënten de zorg ervaren en wat zij vinden van bepaalde onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als informatieverstrekking, bejegening door de hulpverleners, bereikbaarheid van diensten et cetera. Momenteel ontbreekt formele betrokkenheid van cliënten (medezeggenschap) bij onze organisatie- en inhoudelijke ontwikkelingen. Naast het ontbreken van een formele cliëntenraad, ontbreekt het momenteel ook aan informeel actief aanbod om cliënten te betrekken en mee te laten denken. Vandaar dat 2023-2024 wordt gebruikt om hier visie, plan, aanpak en actie op uit te zetten.

Heeft u interesse in het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Help ons bij het vormgeven van een cliëntenraad. Een cliëntraad vindt het belangrijk te weten wat er leeft of speelt bij cliënten en bewaakt o.a. de kwaliteit van de zorg die De Geheime Tuin biedt. Interesse? Neem dan contact op met Jeroen de Jong | jeroen.dejong@degeheimetuin.info | 06 1868 7746