Medisch beroepsgeheim

Bij De Geheime Tuin houden wij ons uiteraard aan ons medisch beroepsgeheim. Alleen met medeweten van ouders en van jongeren vanaf 16 jaar wisselen wij informatie uit met andere betrokkenen. Soms willen kinderen hun behandelaar een geheimpje vertellen. Wij nodigen kinderen alleen uit om dat te doen als wij er met de ouders over mogen praten wanneer wij denken dat dat hun kind ten goede zal komen. Geheim betekent voor ons niet stiekem, maar veilig.

16juni01.jpg
almere6.jpg

Psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders

U maakt zich zorgen over uw kind. Over gedrag, gevoelens of gedachten die de ontwikkeling mogelijk belemmeren. De oorzaak daarvan kan in het kind zelf zitten, maar ook in het gezin of in dingen die het kind meemaakt. De Geheime Tuin begeleidt uw gezin op de weg naar oplossingen met gesprekken, online hulp en psychologisch onderzoek. Onze vestigingen zijn kleinschalig en we werken snel en persoonlijk, in sfeervol ingerichte ruimtes. We behandelen kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar individueel, in gezinsverband en in groepen.