Onze missie

Vertrouwen, verbinden, vooruitzicht.

De Geheime Tuin biedt gezinnen een deskundige en vraaggerichte behandeling waarin de mogelijkheden centraal staan. We onderscheiden ons met een betrokken en bevlogen behandelstijl die zijn kracht ontleent aan de intensieve en transparante samenwerking met alle betrokkenen. Met onze werkwijze creëren we energie en vertrouwen in de behandeling en ontstaat er vanuit verbinding weer een beter uitzicht op verlangens voor de toekomst.

Onze visie

Dit bereiken we door oplossingsgericht en systeemgericht te werken. Dit houdt in dat wij luisteren naar en vragen stellen over wat een gezin graag anders wil, waar ouders en kinderen goed in zijn en waarin zij geloven. Behandelaren in De Geheime Tuin prikkelen cliënten op verrassende manieren om te onderzoeken wat werkt in lastige situaties en hoe zij denken dat verandering haalbaar zal zijn.

Oplossingsgericht werken leidt tot een creatief perspectief op de gewenste toekomst en verrassende ideeën voor de route daar naartoe. Onderzoeksresultaten laten positieve effecten zien van deze behandelvorm op een breed scala van klachten, zowel eenvoudige als relatief complexe klachten. Wij denken dan ook niet in termen van lichte of zware problematiek. Wij geloven dat behandelingen resultaat opleveren wanneer een gezin een goede werkrelatie ervaart met een behandelaar en zij vanuit vertrouwen en verbondenheid samen kunnen werken aan oplossingen.

Oplossingen moeten passen bij een gezin en bij hoe een gezin over veranderen denkt. Wij weten niet per definitie beter dan onze cliënten wat goed is voor kinderen en jongeren. Ieder kind is immers uniek en er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Wij vertellen ouders en kinderen daarom niet wat ze anders moeten doen, simpelweg omdat adviezen veel beter werken wanneer je ze zelf hebt bedacht.

Psychodiagnostiek & Oplossingsgericht werken

Binnen De Geheime Tuin wordt er oplossingsgericht gewerkt en daarin neemt psychodiagnostisch onderzoek geen centrale plaats in. Aan de andere kant willen we aansluiten bij de wensen van cliënten en achten ook wij het soms wenselijk om nader onderzoek te doen. Diagnostiek kan een duidelijke meerwaarde hebben. We gaan uit van de veranderwens van de cliënt en denken mee over wat nodig is om dit te realiseren. Binnen de Geheime Tuin wordt nooit alleen diagnostiek gedaan, zonder ook een behandelvraag.

Bij De Geheime Tuin staat de diagnostiek in dienst van de behandeling. Dit kan dus classificerende diagnostiek zijn, waarmee onderzoek bedoeld wordt om te kijken of er sprake is van een DSM-diagnose. Aansluitend vindt behandeling plaats, om beter om te leren gaan met de vastgestelde diagnose.

Dit kan ook handelingsgerichte diagnostiek zijn. Bij handelingsgerichte diagnostiek is de diagnose geen doel op zich, maar een middel om verantwoord te kunnen adviseren en  behandelen. Bij handelingsgerichte diagnostiek wordt er dus ook geen standaardbatterij aan diagnostische middelen ingezet, maar wordt er –in samenspraak met ouders- gekeken welke vragen er beantwoord moeten worden en zoekt de behandelaar daar onderzoeksmiddelen bij.