terug

Ouderlijk gezag

Als de ouders op het moment van de geboorte van hun kind gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Als ouders samenwonen of niet bij elkaar wonen, niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, ligt dat anders. Moeders hebben automatisch het ouderlijk gezag. Vaders niet, zij moeten hun kind erkennen en bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen.

Ouders die scheiden, behouden in principe gewoon het ouderlijk gezag. Er worden afspraken gemaakt over wie wanneer voor het kind zorgt, maar beide ouders houden evenveel recht op zeggenschap over zaken als schoolkeuze en bijvoorbeeld ook psychologische behandeling. Toch kunnen er dingen gebeuren waardoor de rechter één van de ouders het ouderlijk gezag ontneemt. Dit gebeurt altijd vanuit de gedachte dat daarmee het belang van het kind wordt gediend.

Wanneer ouders een kind aanmelden bij De Geheime Tuin, kan het zijn dat een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft en dus ook geen toestemming hoeft te geven voor de behandeling van het kind. In die situaties vragen wij u om een kopie mee te sturen van de uitspraak die de rechter heeft gedaan over het ouderlijk gezag.

Wij willen graag voorkomen dat we een behandeling starten waarbij een gezagdragende ouder per abuis niet wordt betrokken. Het komt een enkele keer voor dat kinderen niet aangemeld kunnen worden omdat een van de gezagdragende ouders weigert toestemming te geven voor een behandeling.