Psychische klachten

Hieronder vindt u voorbeelden van veel voorkomende psychische klachten als gevolg van:

 • pesten en gepest worden
 • agressief, brutaal en opstandig gedrag
 • omgaan met echtscheiding
 • zelfbeeldproblemen (ik ben dom, ik ben lelijk, ik ben dik)
 • faalangst
 • sociale angst en verlegenheid
 • fobieën en andere angstklachten
 • emotionele geremdheid
 • omgaan met hoogbegaafdheid
 • traumatische ervaringen (dood, ziekte, ongeluk)
 • liegen en stelen
 • omgaan met AD(H)D
 • omgaan met autisme
 • omgaan met hooggevoeligheid
 • omgaan met psychiatrische problematiek van ouders, broertjes of zusjes
 • problemen met slapen
 • problemen met eten
 • gewichtsproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • gedragsproblematiek ten gevolge van leerstoornissen (bijv. dyslexie)
 • jaloezie
 • depressie en somberheid
 • krassen

De Geheime Tuin behandelt geen leerproblemen en verstandelijk gehandicapte kinderen, omdat wij hiervoor niet de juiste expertise in huis hebben.

De gemeente vergoedt alle behandelingen bij De Geheime Tuin indien er sprake is van een stoornis. Een klacht is een stoornis wanneer deze voldoet aan voldoende criteria volgens het handboek voor stoornissen (DSM-V). Bij enkele gemeentes gelden andere regels. Wanneer de aanmelding met u wordt doorgesproken, wordt indien nodig hierbij stil gestaan.

Voorbeelden van stoornissen zijn angststoornis, depressie, ADHD en autisme.