Systeemtherapie

 

Ieder kind maakt deel uit van een groter geheel (een systeem), zoals zijn school, gezin, familie, vriendengroep of buurt. Wanneer er bij een kind moeilijkheden spelen, heeft dat een effect op zijn omgeving. Anderzijds beïnvloeden spanningen vanuit de omgeving  hoe een kind zich voelt en gedraagt. We denken dan bijvoorbeeld aan spanning door financiële moeilijkheden, verandering in de gezinssamenstelling, moeilijkheden in de samenwerking met school of relatieproblemen tussen ouders en/of de kinderen. Een systeem wordt dan ook wel eens vergeleken met een spinnenweb. Wanneer er iets op één draadje gebeurt, heeft dat gevolgen voor alle andere draadjes in het web.

Bij systeemtherapie zal de nadruk niet liggen op het individu, maar op het individu in relatie tot de  ander(en). Hierbij kunnen we zowel met een individu alleen, als met alle betrokkenen samenwerken. Tijdens de behandelgesprekken richten we ons dan bijvoorbeeld  op wat er tussen mensen gebeurt, hoe zij elkaar begrijpen, hoe zij zaken met elkaar oplossen en wat zij van elkaar verwachten. Ook kijken we samen  naar de rolverdeling die binnen een systeem aanwezig is. We bespreken wat de invloed hiervan is op hoe alle betrokkenen zich binnen een systeem voelen en op hoe zij met elkaar omgaan, hoe je je sterker kunt voelen in die rol of hoe je juist een andere rol kunt innemen. We besteden hier aandacht aan door gesprekken en/of  door ervaringsgerichte oefeningen, zoals een spel of het gezamenlijk uitvoeren van een opdracht.

Voor wie is systeemtherapie bedoeld?

Bij de Geheime Tuin streven we ernaar  om bij alle behandelingen, behalve het kind/jongere, ook belangrijke anderen te betrekken.

Daadwerkelijke systeemtherapie bij een systeemtherapeut kan aan te raden zijn wanneer de problemen van een kind zich met name afspelen in relatie tot een ander of wanneer individuele problemen (zoals bijvoorbeeld angstklachten, boosheid of somberheidsklachten) moeilijkheden geven in de omgeving of versterkt worden vanuit de omgeving. Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn:

 Je dochter is nu 15 jaar en je zou willen dat ze meer eigen verantwoordelijkheid neemt. Je dochter zelf vindt dat ook en geeft aan daarom meer vrijheid te willen. Jullie verschillen van mening wat deze vrijheid is, waardoor er veel strijd en negativiteit in jullie gezin ontstaat.

Je bent als ouders gescheiden en hebt inmiddels een nieuwe partner, die zelf ook kinderen heeft. Je kind lijkt maar moeilijk aan deze nieuwe situatie te kunnen wennen. Ook jij en je nieuwe partner zijn op zoek naar een nieuwe balans en merken dat jullie verschillende ideeën hebben over hoe daar het beste te komen.

Je zoon en dochter maken dagelijks veel ruzie en jullie weten als ouders niet meer hoe jullie er het beste voor kunnen zorgen dat het weer gezellig wordt thuis.

Je kind kan boos en heftig gedrag laten zien. Dit vraagt veel van jullie als ouders.  Julliee komen er soms niet meer uit, omdat jullie ideeën over de juiste aanpak van elkaar verschillen. Het gedrag van je kind, in combinatie met de strubbelingen tussen jullie als ouders, zorgen voor een spanningsvolle, vicieuze cirkel , waar jullie met elkaar niet uit lijken te komen.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven dat deze vorm van therapie u aanspreekt.  Ook kunt u samen met de behandelaar tot de conclusie komen dat deze vorm van therapie het beste bij u past. Soms kan het zijn dat u niet met systeemtherapie gestart bent, maar dat dit gaandeweg toch beter lijkt te passen. In overleg met uw behandelaar kunt u dan alsnog met  systeemtherapie starten.

16juni01.jpg
almere6.jpg

Psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders

U maakt zich zorgen over uw kind. Over gedrag, gevoelens of gedachten die de ontwikkeling mogelijk belemmeren. De oorzaak daarvan kan in het kind zelf zitten, maar ook in het gezin of in dingen die het kind meemaakt. De Geheime Tuin begeleidt uw gezin op de weg naar oplossingen met gesprekken, online hulp en psychologisch onderzoek. Onze vestigingen zijn kleinschalig en we werken snel en persoonlijk, in sfeervol ingerichte ruimtes. We behandelen kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar individueel, in gezinsverband en in groepen.