terug

Toestemmingsverklaring

Voor kinderen tot 16 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezagdragende ouders om een behandeling te kunnen starten. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Voor kinderen tussen de 12 en 16 geldt dat zowel ouders als kind toestemming geven.

Als ouders voor de geboorte van hun kind getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben ze automatisch ouderlijk gezag. Als ouders samenwonen, niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft de moeder automatisch gezag en de vader niet. Hij moet het kind erkennen en bij de rechter het ouderlijk gezag aanvragen.  

Als ouders gescheiden zijn, hebben ze meestal beiden ouderlijk gezag. Er zijn echter situaties waarin de rechter heeft bepaald dat één van de ouders geen gezag mag dragen over het kind vanwege bepaalde problemen die de veiligheid van het kind in het geding hebben gebracht.

De ouder(s) met het ouderlijk gezag moet(en) toestemming geven voor behandeling bij De Geheime Tuin. Als één van de ouders dat niet wil, kan de behandeling niet gestart worden. De Geheime Tuin streeft er altijd naar om beide ouders te betrekken bij een behandeling.