Veel gestelde vragen

Eerste gesprek

De Geheime Tuin werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit op het aanmeldformulier aangeven of tijdens het contact met de aanmeldfunctionaris of de behandelaar bespreken.

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo’n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. In het kennismakingsgesprek spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer De Geheime Tuin bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. Wel kunnen we ouders verwijzen naar een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis-)arts of de kinderrechter.

Toestemming en gezag

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.

Vergoedingen

Afspraken moeten op werkdagen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. U kunt daarvoor bellen of e-mailen. Een afspraak op maandag moet dus op vrijdag worden afgebeld mocht u onverhoopt niet kunnen komen. Wij kunnen in het weekend immers geen andere afspraken meer inplannen. In het dossier noteren wij een no-show voor afspraken die niet op tijd zijn afgebeld.

Met uitzondering van gemeente Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren, vergoedt uw gemeente geen no-show. Wij zijn daarom genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. De kosten zijn € 95 per sessie. U krijgt een factuur toegestuurd per mail. Gescheiden ouders ontvangen deze factuur op 1 mailadres, De Geheime Tuin kan bedragen niet splitsen. U dient desgewenst dus zelf bedragen te verrekenen.

De behandeling wordt vergoedt door de gemeente waar u woont. Om gebruik te kunnen maken van de vergoeding heeft De Geheime Tuin contracten met de volgende gemeenten afgesloten: Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Leusden, Soest, Wijdemeren, Woudenberg. 

Een groepsbehandeling kunnen wij aanbieden in een korte en intensievere variant, afhankelijk van de ernst van de klachten. De kosten worden volledig vergoed door uw gemeente, al stelt een aantal gemeenten hieraan wel voorwaarden.