Scholen

Wanneer de problematiek zich (ook) afspeelt op school kunnen we contact opnemen met de leerkracht. Dit doen we via telefonisch contact of gerichte vragen per e-mail. In onderling overleg is het ook mogelijk om op school mee te kijken. Voor al het contact met leerkrachten geldt dat we zonder toestemming van de ouders nooit informatie over een kind geven aan derden. Het contact over een kind verloopt altijd via de ouders met het ouderlijk gezag. Scholen kunnen zelf ook aankloppen bij De Geheime Tuin of ouders attenderen op een vestiging in de buurt. We organiseren bijvoorbeeld groepstherapie voor (faal)angstige en verdrietige kinderen en voor kinderen die weerbaarder willen worden. De Geheime Tuin is ook beschikbaar voor het verzorgen van thema-ouderavonden over onderwerpen zoals echtscheiding, pesten en faalangst.

16juni01.jpg
almere6.jpg

Psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders

U maakt zich zorgen over uw kind. Over gedrag, gevoelens of gedachten die de ontwikkeling mogelijk belemmeren. De oorzaak daarvan kan in het kind zelf zitten, maar ook in het gezin of in dingen die het kind meemaakt. De Geheime Tuin begeleidt uw gezin op de weg naar oplossingen met gesprekken, online hulp en psychologisch onderzoek. Onze vestigingen zijn kleinschalig en we werken snel en persoonlijk, in sfeervol ingerichte ruimtes. We behandelen kinderen en jeugdigen van 6 tot 18 jaar individueel, in gezinsverband en in groepen.